Cıncıklı Camii tarihi ve mimari özellikleri

Cıncıklı Camii tarihi ve mimari özellikleri
Camiler, toplumun dini, sosyal ve kültürel bakımdan gelişmesinde önemli rolü bulunan mekanlardan biridir. Kubbeleri altında gönülleri buluşturan camiler, Müslümanların ibadethaneleri, toplumun manevi merkezi, şehrin ruhu, sokağın kalbi, milletin umududur. Bazı Camiler bizi gerek mimari açıdan, gerekse hissettirdiği manevi duygularla adeta bizleri büyüler bu camilerden bir tanesi “Cıncıklı (Çiğlizade) cami” dir.

Cıncıklı (Çiğdelizade) Cami: Kayseri Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sokak’ta bulunuyor. Çiğdelizade Cami olarak da bilinen yapı, Çiğlizade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1664-1665 tarihlerinde inşa edilmiştir. H. 1062 tarihli vakıfnamede belirtildiğine göre Ahmet Ağa, Debbağ esnafından olup Kepe İlyas mahallesindeki Çiğdeli bahçenin kendine ait yarı hissesini kendi camisine ve bazı çeşme ve camilere vakfetmiştir. Cami, 1715 ve 1923 yıllarında tamir ettirilmiş, 1985 yılında ise yol açmak için asıl yerinden geri çekilerek yeniden inşa edilmiştir. Kare planlı olarak kesme taştan inşa edilen caminin, kule minaresinde diğer minarelerden farklı olarak silindirik bir merdiven sistemi uygulanmıştır.                         

MİMARİ YAPISI NEDİR?

Cami 14.85x14,30 m. ölçüsünde kareye yakın planlı olup üzeri toprak damla örtülüydü. Cami uzun yıllar harap bir durumda kalmış. 1985 yılında yıkılarak yoldan biraz daha geride eski caminin ölçülerinde yeniden yapılmıştır. Toprak dam yerine üzeri çatı ile örtülmüştür.

Caminin giriş kapısı üzerinde 1921 tarihli talik yazılı dört satırlı bir kitabesi bulunmaktadır. Kitabeye göre camiyi İmamzade Reşid Bey’in eşi Seyyide Hanım, Yedekçizadelerden Hacı Mehmed ve Hüseyin Beyler 1921 yılında onarmışlardır.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×