K
Salih KABACAOĞLU

Salih KABACAOĞLU

salihbulut@bk.ru

MİMAR SİNAN 'IN MEMLEKETİ KAYSERİ'DEN ....

Ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte doğumu 1491'in öncesi olarak tarihlenmektedir. Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak Kayseri Ağırnas'ta dünyaya gelmiştir. Ancak, “Osmanlı kültüründe yıkanmış bir Müslüman tasarımcı olarak bütüne katılabilmesi için yeterince kabiliyetli olduğu fark edilmiş, böyle bir çocuğun köyündeki kaderine terkedilmesi yerine onu Osmanlı seçkinlerine dahil etmek üzere gerekli işlem başlatılmıştı.” Neticede etnik mensubiyeti tartışılan Sinan'ın güçlü bir Osmanlı kimliğine sahip olduğu muhakkaktır.

48 yaşında Mimarbaşılık görevini üstlenen ve vefatına kadar “Reîs-i mimârân” kalan Sinan mesleğinde kaydettiği aşamayı üç yapıyla tanımaktadır. Birincisi “çıraklık eserim” dediği Şehzade Camii'dir. 1548'de tamamlanan bu külliye ile ilk büyük sultan camisini tamamlamıştır. İkincisi, “kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Külliyesi'dir. 1557'de biten bu yapı ile İstanbul'un ve Osmanlı imparatorluğun en görkemli yapılarından birisini tamamlamıştır. “Ustalık eserim” dediği yapı ise Edirne'de, II. Selim adına inşa ettiğini Selimiye Camii'dir. Selimiye tamamlandığında 83 yaşındaydı ve bundan dolayı “Koca” olarak anılıyordu.

50 yıla yakın Osmanlı İmparatorluğunda başmimarlık yapan ve eserleriyle dünyanın dört bir yanına adını duyuran Mimar Sinan`ın Kayseri`ye 27 kilometre uzaklıkta bulunan Ağırnas`taki evi, şirin beldenin tanıtılmasına öncülük ediyor. Kayıtlarda evin 1400`lü yıllarda yapıldığı yer alıyor. Evin üst bölümü Mimar Sinan`ın doğduğu yer değil. Burası sonradan torunlarının yaşadığı yer. Sinan`ın doğduğu ve yaşadığı yer alt bölüm. Burada bir ailenin yaşam alanının yanı sıra mahzen ya da yer altı şehri denilen bölüm var. Hayvanların konulduğu ağılın bulunduğu, yiyeceklerin saklandığı kimi zaman düşmandan korunmak için kullanılan bir yer altı şehrinden söz ediyoruz.

Ağırnas taş işçiliği ile meşhurdur. Pek çok mimar yetiştirmiştir ve en ünlüsü Mimar Sinan`dır. Bugün de beldemizde taş işçiliği sanatı yaşatılıyor. Mimar Sinan'ın, Kayseri'nin Ağırnas kasabasında bulunan doğduğu ev Kültür Bakanlığı'nın katkıları ve Ağırnas Belediyesi işbirliğiyle restore edilerek bir "müze ev" şeklinde düzenlenmiştir. Mimar Sinan'ın 419. ölüm yıldönümü olan Nisan 2007'de tamamlanarak ziyarete açılan Mimar Sinan Evi'nde etnoğrafik eserlerin yanı sıra, Mimar Sinan'ın eserlerine ait resim ve fotoğraflar da sergilenmektedir.

Mimar Sinan Evi olarak düzenlenen yapının yeraltında kalan kısmında bulunan ve uzun koridorlarla birbirine bağlanan mağara şeklindeki eski yaşam alanları da oldukça ilgi çekicidir. İçiçe geçmiş biçimde Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan ve Mimar Sinan Evi ile birlikte ziyaret edilebilen bu bölümdeki kültürlerarası birliktelik ziyaretçilerde bambaşka bir etki yaratmaktadır.

Yöreye has taş ustalığının ve mimari özelliklerinin güzel bir örneği olan Mimar Sinan Evi'ni ziyaret ederek yüzyıllar öncesi yaşam şartlarına tanık olabilir, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı sentezini belirgin şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Mimar Sinan 93 cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 darül-kurra, 20 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır.

Mimar Sinan Evi İrtibat Bilgileri

Ağırnas Belediye Başkanlığı Tel: (0322) 293 21 95
Ağırnas Belediye Başkanlığı Rehberi: Ahmet Bektaş Tel: (0538) 714 03 54

PAYLAŞ

DİĞER YAZILARI

×
bu kısma açılan video gelece
×