K
Salih Bulut

Salih Bulut

salihbulut@bk.ru

Dünya ekonomisi rekor kırdı

Son yıllarda hayatımızdan hiç eksik olmayan cari açık, kişi başına düşen milli gelir, offshore, işlem hacmi gibi terimlerin bu kadar çok altının çizilmesindeki en büyük nedenlerden biri de küresel borçların artık içinden çıkılmaz bir hale gelmesi diye düşünüyorum..

Küresel borç seviyesi bu yılın ilk yarısında 250,9 trilyon dolara ulaşarak bir rekor gerçekleştirdi. Yıl sonundaki beklentinin ise şimdiden 257 trilyon dolar olduğu dünya borsalarında konuşulmaktadır. Tabi ki küresel borç üzerinde düşünürken bu rakamların yaklaşık olarak yüzde 60 gibi bir oranının Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kaynaklı olduğu unutulmamalıdır.

Düşük küresel faiz oranları ile teşvik edilen döviz borçları gelişmekte olan ülkelerde (Türkiye dahil olmak üzere) döviz borçlarının 71 trilyon doları aştığı gözlemlenmektedir. Bunun yanısıra gelişmiş ülkelere göz attığımızda kamu borçlanmalarının ikinci dünya Savaşı'ndan sonraki dönemden itibaren günümüzde ilk defa rekor seviyelere ulaştığını görmekteyiz.

Uluslararası para fonu küresel borçlanmadaki bu rekor seviyenin nedeni olarak özel sektörü göstermekte ve en tehlikelisi ise ekonomideki büyümenin yavaşlaması ile bu borçlanmanın devletleri ve bireyleri çok büyük bir riske atacağını raporunda sunmuştur.

Eğer ekonomik büyüme oranları, borçlar ve ödeme güçleri bu denklemde devam ettiği sürece dünyada büyük oranda ekonomik kriz kaçınılmaz hale gelecektir. 

Bu bağlamda bazı ekonomik terimlerin de altını çizerek anlamlarını biraz incelemekte fayda olduğunu düşünerek bu yazımızda sizlerle paylaşmak istedim..

Gayri safi milli hasıla;

Gayri safi milli hasıla bir ülkenin vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.

Gayri safi yurtiçi hasıla;

Gayri safi yurtiçi hasıla bir ekonomide yerleşik tüm üretim birimlerinin, yurt içi etkinlikleri sonucunda yaratmış oldukları tüm nihai mal ve hizmetlerinin para birimi cinsinden değeridir.

Tüfe nedir;

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), tipik bir tüketicinin satın aldığı belirli bir ürün ve hizmet grubunun fiyatlarındaki ortalama değişimleri gösteren bir ölçüttür. Yıllık enflasyon değerindeki değişimi ölçmek için kullanılır.

Üfe nedir;

Üretici fiyatları endeksi (ÜFE), belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir. Aylık ya da yıllık enflasyon rakamının belirlenmesinde kullanılır.

Ekonomi süreçlerini ve geçişlerini en iyi şekilde bertaraf edeceğimiz yeni bir yıl olması temennisiyle...

PAYLAŞ

DİĞER YAZILARI

×
bu kısma açılan video gelece
×