Mehmet Bayramoğlu

Mehmet Bayramoğlu

mehmetbayramoglu.tr@gmail.com

KONTROLSÜZ GÖÇ

Düzensiz ve kontrolsüz göç dalgasını, dîn kardeşliği ve ensar-muhacir ilişkisi ile geçiştiremeyiz.

Bu kontrolsüz göç; ülkemizin geleceği açısından, ileride telâfisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.

İç ve dış mihrakların kışkırtmalarıyla, milliyetçilik olgusu üzerinden oynanan oyunlarla, bir çatışma ortamı oluşturulabilir.

Bu nedenle; devletimizin yetkili organlarınca, gerekli fizibilite çalışmalarının yapılarak, âcilen çözüm odaklı ve kalıcı tedbirler alınmalıdır.

Kuru kuruya eleştiri ve hamaset yapmıyorum, bu göç olayı, hayati öneme sâhip bir konudur.

Saygılarımla...

PAYLAŞ

DİĞER YAZILARI

×
bu kısma açılan video gelece
×