K

SON GÖÇ NEREYE..?

SON GÖÇ NEREYE..?

Göçler insanlık tarihi boyunca var olan, isteyerek, istemsiz ve bazen de çaresizlik içerisinde zorunlu bir hareket ve sürüklenme...

Göç, sadece coğrafi ve fizikî şartlardan kaynaklanan fiziksel bir hareket değildir, aynı zamanda fikri ve düşünce olarak beyin göçü şeklinde bir yer değiştirme hareketidir. Göç, insanın insana zulmünden, korkusundan, güvensizliğinden, gelecek endişesinden kaynaklanan, doğup büyüdüğü vatanından, yurdundan, ait olduğu kutsal topraklarından kaçması ya da sürülüp çıkartılmasıdır. Mahalleden mahalleye, köyden şehre yapılan göçlerde bile, insanın içerisini kaplayan ayrılık acısı ve bir daha kavuşamama hüznü varken, zorunlu ve çaresizlik içerisinde yapılan göçlerde kim bilir nasıl bir duygu yaşanmaktadır. Zorunlu göçlerden en fazla çoluk çocuk, ihtiyar ve kadınlar etkilenmektedir ki. Bu göçler; Mübadele, zulüm, iç savaş, kıtlık, dinsel, ırkçı, siyasi sürgün ve benzeri şiddet olayları... gibi zorunlu sebeplerdir. Sonu ise; uzun ve süresiz bir bilinmezlik, yokluk ve belirsizliklerle geçecek uzun bir yaşam. Kimler göç etmedi ki! Ecdadımız, tarih boyunca dünyanın çeşitli bölgelerine göç ettiler. İlk olarak Hun ve Oğuz göçleri, Anayurt topraklarının verimsizleşmesi, Çin baskısı, büyük ölçüde kuraklık ve nüfus yoğunluğu gibi nedenlerle göç edilmiştir. Peygamberler dahi, dönemin zalimlerinin zulüm ve baskıları neticesinde göç etmişlerdir. Hz. Musa, Firavun'un zulmünden Nil nehrini geçerek göç etmiş ve kurtulmuştur. Allah Rasûlü (s.a.v) ve Ashabı, Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından Medine'ye göç ederek sığınmıştır. Sonuç olarak GÖÇ lerde; Kimileri dağlarda, kurda kuşa yem olmuş. Kimilerini, dağlar kadar büyük dalgalar ve azgın sular yutmuş. Kimileri de, açlık, susuzluk ve hastalıklarla uzun ve meşakkatli yollarda yok olmuşlardır. Velhasıl, son GÖÇ; bir Selâ ile Ölümle Allah'a cc. kavuşmak olacaktır... Sevgi, saygı ve dostça kalınız.
GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×