Özel okullar sezon ortasında zam yapabilir mi?

Özel okullar sezon ortasında zam yapabilir mi?
Özel okulların yaptığı ara zamlara veliler tepki gösteriyor. Satıcının imzalanan sözleşmeye aleyhine olsun lehine olsun uymak zorunda olduğunu aktaran Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Satıcı bir sözleşme imzalamış ise lehine olsun aleyhine olsun buna uymak zorundadır” dedi. Velilerin dönem ortasında gelen zamlarla ilgili hakem heyetlerine başvurabileceğini de söyledi.

Mevzuata göre özel okullarda zam oranı yıllık ÜFE ve TÜFE'nin ortalamasına, artı eksi 5 eklenmesiyle belirleniyor. Bu oran geçen yıl sınırlandırılıp, yüzde 36,7 olarak belirlenmişti. Bu sene ise Millî Eğitim Bakanlığı, özel okul ücretlerine zammı yüzde 65 ile sınırladı. Özel okulların, kreşlerin, anaokulları velileri hem eğitim hem de yemek ücretlerine yapılan yüksek zamlardan mustarip.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mal ve hizmet satışlarının sözleşmeyle olduğunu belirterek buna özel okulların da dahil olduğunu söyledi. “Özel okul, özel ilköğretim okulu, lise, üniversite, kreş ve ana okulları bir sözleşme üzerine başlar” hatırlatması yapan Şahin, “Bu sözleşmede yazan şartlar iki taraf tarafından da yerine getirilecektir yerine getirilmez ise karşı tarafın feshetme hakkı vardır. Bir okul 2022 Eylül’de açılır 2023 Haziran’a kadar devam eder. Yani dönem ortası dediğimiz Ocak’ta, Şubat’ta, Mart’ta Aralık’ta gelecek zamlar sözleşmeye aykırıdır. Bir eğitim kurumunun sözleşmesine aykırı davranması tüketiciye feshetme hakkını verir. Fakat tüketici feshetmek istemeyip sözleşmedeki şartlara da göre devam etmek isteyebilir ki böyle bir durum söz konusu Türkiye’de” ifadelerini kullandı.

‘ZAMLAR, TÜKETİCİNİN ALEYHİNE DÜZENLENİR İSE GEÇERSİZDİR’

Şu anda birçok kurumdan gelen şikâyetin olduğunu ve pandemi döneminden bu yana okulların sözünde durmayıp sözleşmeye sadık kalmadıklarını dile getiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, “Bir sözleşme imzalıyorlar ve o sözleşmeye sadık kalmıyorlar. Kanunen de tüketici sözleşmeye sadık kalmayabilir. Tüketicinin aleyhine düzenlenir ise geçersizdir. Fakat satıcı bir sözleşme imzalamış ise lehine olsun aleyhine olsun buna uymak zorundadır öyle bir mükellefiyet var. Tüketici kanununda çok açık burada bir öğrenci velisi tüketici konumundadır. 6502 sayılı kanun her ne kadar özel okulların, kreşlerin, anaokullarının bu kanunu yok saymasına rağmen bir kanun var ortada. O kanun diyor ki; 4. maddesinin 2. bendinde dönem içerisindeki zamlar tüketiciye yansıtılamaz. Dönem içerisinde bir değişiklik yapılamaz. Kanunda çok açık ve nettir. Dönem içerisinde tüketicinin aleyhine bir değişiklik yapılamaz. Bu kadar net, eğer eğitim veriyorlarsa öğretim veriyorlarsa bunları çok iyi anlamaları lazım” şeklinde konuştu.

‘OKUL BİTTİKTEN SONRA HAKEM HEYETİNE BAŞVURUP O PARANIN İADESİNİ İSTEYECEK’

Tüketici aleyhine değişiklik yapılamayacağı hususuna dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, “Velev ki yapıldı ve yapılıyor da şimdi veli çocuğunu okuldan alıp başka bir okula götüremez değil mi? Böylede bir sıkıntı var bunu da çok iyi biliyorlar eğitimli arkadaşlar o eğitim, öğretim verenler çok iyi bildikleri için velinin gidemeyeceğini bu şartı koşuyorlar. Veli bağrına taş basacak bu parayı ödeyecek okuldan almak istemiyor ise okul bittikten sonra hakem heyetine başvurup o paranın iadesini isteyecek. Çok net bu kararda çok net bir şekilde çıkar bu akılarında olsun velilerin” diye konuştu.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×