K

Özel okullar KDV iadesini yapmayabilir mi?

Özel okullar KDV iadesini yapmayabilir mi?
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu karar sonrası bazı okulların ödemesini yapan velilere KDV farkını geri vermemesi mağduriyete neden oluyor. Peki, özel okullar KDV farkını veliye vermeyebilir mi? Veliler hangi şartlarda aide alabilir? Uzmanına sorduk...

Özel okullarda KDV indiriminin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin veliler ve özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu ifade eden Kayseri Mali Müşavir Odası Başkanı Ali Yedikaya; "Bu karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Bu durumda, özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki fark yüzde 7 KDV’nin ödeme yapıldıysa velilere iade edilmesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekiyor” dedi.

Uygulama geç yapıldı

Bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmış olmasının bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Yedikayaa, “Uygulamada birçok özel okul, kayıt yenileme işlemlerine başlamıştı. Erken ödeme indirimlerinden de yararlanmak için daha önceden okul ücretlerinin tamamı ya da bazı taksitleri yüzde 8 KDV üzerinden ödenmişti. Henüz başlamamış bir öğretim yılı dolayısıyla yapmış oldukları ödemelere ilişkin vergiler için KDV Kanununun 8/2 maddesine göre velilerin doğrudan özel okulların bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Aksi durumda, bu aynı dönem için aynı sınıfta okuyan öğrencilerin vergi dolayısıyla farklı ücretle okumaları sonucunu doğuracak” diye konuştu.

Yüzde 8 olarak kesilen faturalarda aide nasıl olacak?

Erken yapılan okul ücretlerine ilişkin KDV’nin iadesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir düzenleme yapması gerektiğini Başkan Ali Yedikaya, “Gelir İdaresi Başkanlığı’nın okullara daha önce ödenen KDV’lerin beyanname üzerinde indirimini sağlaması ve iadelerin okul tarafından yapılması ya da taksitli ödemelerde gelecek taksitlerden düşülmesini sağlanması daha doğru olacak. Böylece çok sayıda veli, vergi dairelerini muhatap almak zorunda kalmayacak” ifadelerini kullandı.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K