K

OĞUZ KAĞAN DESTANLARIM...

OĞUZ KAĞAN DESTANLARIM...
Millî bir destanın oluşması için, bir kavmin medeniyet bakımından epey aşağı bir seviyede olması bir takım büyük sarsıntılara uğraması, çok büyük hâdiseler yaşaması, daha sonra ise halk içindeki şâirlerin bunları ayrı ayrı terennüm etmesi gerekir. Buradan da anlaşılacağı üzere; Bir milletin millî bir destanının olabilmesi için öncelikle tarihin derinliklerine kadar giden çok uzun ve kadim bir geçmişinin olması ve büyük buhranlar yaşamış olması gerekir.

Destanlara en güzel örnekler;
•Yunanlılar’ın Odisa ve İliada’sı
•İran’ın Şâhnâme’si
•Finliler’in Kalavela’sı
•Almanlar’ın Nibelungen’i
•Kırgızlar’ın Manas’ı
ve…
•Oğuzlar’ın Oğuz Kağan ve
Ergenekon Destanları’dır.

Destanlarda…
Zaman ve mekân gibi bir çok anlatı sembolik olup, bu nedenle de sözcük ve objeleri genelde sözlük anlamları ile yorumlamamak gerekir.
Destan…
Tarihi derinlikleri olan bir milletin ortak mücadelesini;
Ortak değerler, kurallar ve anlamlar bütünlüğü içinde yorumlar.
Destanda…
Tarihi olaylar ve kahramanlar ise; Ortak bilinçaltının, vicdanının beklenti ve değerleri ile idealleştirilip…
Eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatır.
Her milletin millî kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da kendi destanlarına yansır.

Cihangirlik tutkusu, kuvvet, binicilik ve savaşcılık yanında verdiği sözde durma, acizlere ve mağluplara hoşgörü ile yaklaşma, Türk destanlarında dile getirilen ortak değerlerdir.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K