K

'Meşruiyetini kaybetti' dedi, adaylıktan çekildi

'Meşruiyetini kaybetti' dedi, adaylıktan çekildi
Türk Tabipler Birliği’nin ‘Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda’ çıkışıyla gündeme oturmasının üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TTB kapatılsın çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine Türk Tabipler Birliği, 26-27 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da büyük kongrenin toplanacağını ilan ettiler. TTB Genel Başkanlığı’na geçtiğimiz aylarda adaylığını açıklayan Dr. Sait Şener, TTB yapısının anlamını ve önemini yitirdiğini belirterek aday olmayacağını belirtti.

Geçtiğimiz aylarda Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Dr. Sait Şener, TTB’nin ülkesine ve milletine yabancılaştığını belirterek aday olmayacağını açıkladı.

Şener: “26-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türk Tabipleri Birliği'nin Büyük Kongresinin ülkemizin içinde bulunduğu, birçok hekim arkadaşımızın ve il tabip odalarımızın da gündeme getirdiği gibi pandemi döneminin sakıncalarını umursamadan, yalnızca kendi hükümranlıklarının devamı kaygısını taşıyan bir güruh tarafından bir oldubittiyle yapılmak istenmesi, Türk Tabiplerinin ve sağlık çalışanlarının sesi olması gereken bir sivil toplum kuruluşunun yalnızca tabiplere değil aynı zamanda ülkesine ve milletine de ne kadar yabancılaştığının açık bir göstergesi olmuştur." dedi.

'Meşruiyetini kaybetmiş bir birlik'

Dr. Sait Şener açıklamasında, TTB'nin meşruiyetini kaybetmiş bir birlik olduğunu da öne sürdü. Şener, "Mevcut idare, demokratik ve adil olmayan bir seçim sistemi ve yönetim anlayışıyla mevki-makam hırsları, ideolojik saplantıları için bir araç olarak kullandıkları Türk Tabipleri Birliği'nin meşruiyetinin kaybolmasına neden olmuştur. Milletimizin gözünde meşruiyetini kaybeden bu yapının anlamını ve önemini yitiren TTB Genel Kurul Seçimlerinde aday olmayacağımı, 'önce ülkem' anlayışını kendine şiar edinmiş ve bana bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm hekim arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini, sağlık sistemi içerisinde Yüce Türk Milleti’ne sağlanabilecek her türlü katkı için değerli görüşlerine her daim açık olduğumu kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.” ifadelerine yer verdi.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K