K

Kayseri'nin hava kirliliğine bağlı ölüm oranları açıklandı

Kayseri'nin hava kirliliğine bağlı ölüm oranları açıklandı
Kayseri, 2020 yılı ölçümlerine göre hava kirliliği en fazla olan 15 il arasında yer aldı. 2019'da hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesinde ise ilk 10'a giren Kayseri'de en yüksek kirlilik Kayseri OSB istasyonunda ölçüldü.

Hava Kirliliği Raporu'na göre Muş, Iğdır, İstanbul, Sinop, Malatya, Edirne, Tokat, Kayseri, Denizli, Düzce, Karabük, Ağrı ve Ankara'daki 15 istasyonda 2020 boyunca yapılan ölçümlerde "yüksek hava kirliliği" gözlendi. Bu istasyonların bulunduğu bölgelerde Kovid-19 hastalığı pandemisi zamanında Mart ayında azalan taşıt trafiğine rağmen, tüm yıla bakıldığında DSÖ’nün kılavuz değerlerinin çok üzerinde kirli hava solunduğunun görüldüğü belirtildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP) tarafından 2020 verilerinden hazırlanan "Kara Rapor 2021”de de Kayseri, yüksek hava kirliliği görülen 15 il arasında gösterildi. Kayseri 2019 yılında da hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesi en yüksek 10 il arasında yer almıştı.                                                                        

2020 yılında, en yüksek PM10 değerinin Ankara Siteler’de 490 µg/m3 ve Sinop Boyabat istasyonunda 305 µg/m3 olarak ölçüldüğü bilgisi de verildi. Verilerin, hava kirliliğinin bu bölgelerde akut sağlık sorunları açısından çok ciddi bir risk oluşturduğunu gösterdiği ifade edildi. Kayseri 2020 yılında en yüksek kükürtdioksit (SO2) ortalaması görülen 10 il arasında yer almadı. 

HAVA KİRLİLİĞİNE BAĞLI ÖLÜM ORANLARI

Aynı kurumca 2019 yılı verilerinden hazırlanan "Kara Rapor 2020”de de Kayseri için dikkat çekici bir bilgi yer alıyor. Kayseri 2019 yılında hava kirliliğine bağlı ölüm yüzdesi en yüksek 10 il arasında 9. sırada yer alıyor. PM 2.5 değerinin baz alındığı bilgilerde 2019 yılında meydana gelen 30 yaş üstü (kazalar/dışsal yaralanmalar haricindeki) ölümlerde Kayseri'nin hava kirliliğine atfedilen ölüm yüzdesinin 16,01 olduğu belirtiliyor. Bunun karşılığında 1004 ölüm yer alıyor.

2020 yılı verilerine göre Kayseri'de en yüksek kirlilik Organize Sanayi Bölgesi İstasyonu'nda ölçüldü. 

 

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K