Kayseri'de erkekler ve kadınlar erken evleniyor

Kayseri'de erkekler ve kadınlar erken evleniyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri'de kadın ve erkekler Türkiye ortalamasınına göre daha erken yaşta evleniyor. Türkiye ortalaması 30,3 olarak gerçekleşirken Kayseri'de erkekler 30, kadınlar 26.4 yaşında dünya evine giriyor.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, "Kayseri ilimizin nüfusu 2019 yılı sonu itibari ile 1 milyon 407 bin civarındaydı. Ocak ayı sonu itibari ile tekrardan nüfus açıklanacak. Nüfus artış hızı Kayseri için bir önceki yıla göre yüzde 1.7’idi. Bildiğiniz üzere Türkiye genelinde 83 milyonun üzerinde bir nüfusumuz var. Kayseri için nüfus artışı binde 12.7’lik bir artış hızı söz konusu. Türkiye’de ise bu rakam 13.9 olmak ile birlikte nüfus artış hızı devam ediyor. Kilometre başına düşen insan sayısı da dikkate değer bir veri olarak ele alınabilir. Bu anlamda da Kayseri için kilometrekareye düşen insan sayısı 83’dür. Türkiye genelinde bu sayı 108 kişi ve dolayısıyla Türkiye geneli nüfus yoğunluğu Kayseri’ye göre daha fazla. Hane halkı büyüklüğü de önemli bir önemli bir gösterge olabilir. Ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye genelinde paralel bir biçimde yani ortalama hane halkı Türkiye genelinde 3 buçuk kişi ve bu durum Kayseri içinde bire bir aynı durumda" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de okuryazarlık

Uslu, "Okuryazarlık önemli bir veri bilindiği gibi. 6 yaşını doldurmuş bütün nüfusu ele aldığımızda bu oran yüzde 97 iken, Kayseri ilinde bu oran yüzde 97 buçuk ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir orana sahip. Net okullaşma oranı ise ilkokul düzeyinde Kayseri’de yüzde 92 iken Türkiye’de yüzde 91.9 ile birbirine çok yakın, kafa kafaya bir oranda. Ortaokul düzeyine geçtiğimiz zaman Kayseri’de yüzde 94.3 iken Türkiye’de bu oran 93.3’lük bir rakam mevcuttur. Lisede ise Kayseri’de yüzde 90.9 olan bu oran Türkiye genelinde yüzde 84’e kadar düşüyor. Bu anlamda da Kayseri için eğitim konusunda pozitif bir gösterge söz konusu diyebiliriz. Kayseri’de ilkokul düzeyinde bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 18 ve bu oran Türkiye’de de aynı olan bir rakam. Ortaokul düzeyinde ise bu sayı Kayseri genelinde bir öğretmene 16 kişi düşüyorken, Türkiye genelinde bu rakam 15’dir. Liseye bakıldığı zaman Kayseri’de bir öğretmene 13 kişi düşüyor iken, bu rakam Türkiye genelinde 11 kişiye kadar düşüyor. Çok fazla fark olmamasına karşın biraz altta kalıyor öğretmen kadrosu. Eğitimde derslik sayısı önemli bir gösterge yani Türkiye’de derslik başına düşen öğrenci sayısında ilkokul ve ortaokul olarak ele aldığımız zaman bu sayı 24 iken, Kayseri’de bu sayı 25’e çıkıyor. Biraz nüfus yoğunluğuyla da alakalı olmakla beraber arada çok fazla farkın olmadığını görüyoruz. Lise öğrencilerimiz için ise derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 21 kişi, Türkiye’de ise bu sayı 20’ye geriliyor ama aşağı yukarı aynı çok büyük bir fark yok" şeklinde konuştu.

"Kayseri’de bir doktora 511 vatandaş düşüyor"

Mustafa Uslu, "Türkiye’de ise her doktora 536 vatandaş düşüyor. Bu anlamda Kayseri için pozitif bir görüntü var. Hemşire başına düşen kişi sayısı Kayseri’de 405 iken Türkiye’de 430’a çıkmaktadır. Yani bu sayılarda doktora benzer bir oranda yer almaktadır. Kayseri sağlık personeli bakımından rahat görünüyor. Kayseri'de hastanelerdeki yatak başına 304 kişi düşüyor. Yatak başına düşen vatandaş sayısına baktığımız zaman ise Kayseri’de yatak başına 304 kişi düşüyorken, Türkiye’de bu rakam 354 kişiye çıkmaktadır. Bu anlamda da Kayseri adına pozitif bir görüntü söz konusu diyebiliriz. Kayseri hem sağlıkçı konusu açısından, hem de fizik altyapı açısından Türkiye’ye genelinden daha olumlu yönde görünüyor. Zaten gözlemleyebildiğimiz kadarı ile sağlık konusunda çevre illerinde önemli bir yükünü Kayseri ili çekiyor" dedi.

Kayseri'de bebek ölüm hızında artış var

TÜİK Bölge Müdürü Mustafa Uslu, "Doğum sayılarından bahsedecek olursak Kayseri’de doğum hızı binde 13.9 iken, Türkiye’de bu rakam 14.3’e çıkıyor. Bu bakımdan da Kayseri Türkiye genelindeki doğum hızına göre biraz geride kalıyor. Yine önemli bir değer olan bebek ölüm hızına baktığımız zaman ise Kayseri’de bu durum binde 11.5’lik bir orana sahip iken, Türkiye genelinde binde 9’luk bir orana düşmektedir. Bundan 2 yıl önce Kayseri olarak bebek ölüm hızında Türkiye’nin daha da altındaydık. Son 2 yılda Kayseri’de bu oran yükselmiş durumda. Yani Kayseri’de bin bebekten 11.5’i hayatını kaybetmiş. Bu önemli bir gelişmişlik göstergesi olduğu için dikkate değer bir veri. Bu ölümler Türkiye genelinde azalıyor. Hatta binde 9’lara kadar inmiş durumda" diye konuştu.

Kayseri'de evlenme ve boşanma istatistiği

Kayseri'de evlenme ve boşanma istatistikleri hakkında bilgiler veren Uslu, "Evlenme ve boşanma verilerinden de bahsedecek olursak, kaba evlenme hızı Kayseri’de binde 6.8 iken, Türkiye genelinde 6.6’ ya düşen bir orana sahiptir. Baktığımız zaman bu oran Türkiye genelinde azalmakta olan bir durum. Yani evlenme durumu azalarak devam ediyor. Kayseri’de ise son 3 yılı karşılaştırdığımız zaman bunun sabit olduğunu görüyoruz. Herhangi bir azalma olmamış. Tabi bu konuları daha uzun vadede değerlendirmek gerekiyor farkı görebilmek için. İlk evlenme yaşına bakılacak olursa Kayseri’de erkekler için ilk evlenme yaşı 30 iken, Türkiye genelinde 30.3’dür. Yani Kayserili erkekler biraz daha erken evleniyor. Yine gelinlerde de benzer bir fark görüyoruz. Kayseri’de evlenme yaşı kadınlarda 26.4 iken, Türkiye genelinde bu oran 26.9’a çıkmaktadır. Kaba boşanma hızı ise Kayseri’de binde 1.86 iken, Türkiye’de bu oran 1.88’lik bir orana sahiptir. Kaba boşanma hızı Türkiye genelinde artmaktadır. Kayseri için ise bunun geçtiğimiz 2 yıl üst üste azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×