K

Kayseri Tabip Odası, çoklu odaya karşı

Kayseri Tabip Odası, çoklu odaya karşı
Kayseri Tabip Odası, çoklu oda sistemine geçilmesi tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çoklu oda sisteminin bugün yaşanan sorunları çözmeyeceği vurgulanarak, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odalarının çoklu meslek örgütü haline getirilmesi bugün yaşadığımız sorunlara çözüm getirmez, TTB’de vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşıt kimliklerin etkin olmasını önlemez" açıklaması yapıldı.

Türk Tabipler Birliği'nde de barolarda olduğu gibi çoklu oda sistemine geçilmesi için hükümet hazırlık yapıyor. Bu konuda meslek örgütleri de her gün açıklama yapıyor. Tartışmaya Kayseri Tabipler Odası da katıldı.

Açıklama yapan Kayseri Tabip Odası yönetimi, "Türk hekimleri, meslek örgütümüzün bugün getirildiği konumdan, özellikle TTB Merkez Konseyi (MK) Başkanlığına getirilen kimlikten büyük rahatsızlık duymuştur. Bu kişinin ve destekçilerinin geçmiş etkinlikleri TTB kimliğine büyük zarar vermiştir.
Türk Hekimleri olarak mücadelemiz, 1953 yılında kurulan Türk Tabipleri Birliği’nin kurumsal kimliğine karşı değildir, geçmişinde ulusal birlik ve beraberliğimize karşıt tutum almış bir kimliğin ve destekçilerinin TTB MK Başkanlığına ve yönetimine getirilmiş olmasına karşıdır" ifadelerine yer verdi.

Yazılı açıklamada, hekim haklarının ve toplum sağlığının savunulabilmesi için zorunlu olan hekimlerin birliğinin sağlanması olduğu vurgulanarak öncelikle TTB MK Başkanlığında bulunan kişinin ayrılması gerektiği kaydedildi. Çoklu meslek örgütü girişiminin ise sorunları çözmeyeceğinin anlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çünkü; çoklu meslek örgütü girişimi, çok sayıda oda kurulması ve dolayısıyla odaların siyasallaşmasının önünü açacaktır. Bugün yaşadığımız sorunu çözümsüz hale getirecektir.
- Odalar arası rekabet hekim haklarının savunulması açısından hekimlerin zaman ve enerjisini tüketecektir.
- Hekimlerin katılımı azalacak, hekim hakları savunulamadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne kasteden azınlıklara da meydan verilecektir.
Türk hekimleri vatanına milletine ve asırlık geleneklerine bağlıdır. Meslek örgütümüzün adındaki TÜRK kelimesi biz Tıbbiyeliler için övünç kaynağıdır, kaldırılması kabul edilemez. Bu kavramın adımızdan kaldırılması kavramın düşmanlarının işine yarar.
Bugün Türk Hekimleri olarak inanıyoruz ki meslek odamızın, her zamankinden daha çok, tüm hekimlerimizin desteğine ihtiyacı vardır." 

Ne yapılmalı?

Açıklamada, TTB’nin bugün içine düşürüldüğü durumdan kurtarılabilmesi için öneriler de sıralandı. "Buna göre, 1. Bütün hekimlerin odalara üyeliğinin ve seçimlere katılımının zorunlu hale getirilmesini
2. Oda ve TTB seçimlerinde hekimlerin katkılarının yer alabilmesi için seçimlerinin nispi temsille yapılmasını öneriyoruz. Bugün, hekim hakları ile birlikte vatanımızın ve milletimizin birliğini savunacak güçlü bir meslek örgütü olabilmesi adına TTB’ye sahip çıkmak için bütün meslektaşlarımızı Tıbbiyeli Hikmet ruhuyla davranmaya çağırıyoruz." denildi.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K