Kaldırım ve yürüyüş yolları standart | Yeni düzenleme temmuz 2024'te yürürlüğe girecek

Kaldırım ve yürüyüş yolları standart | Yeni düzenleme temmuz 2024'te yürürlüğe girecek
Değişik yükseklik ve genişlikte yapılan kaldırım ve yürüyüş yollarına yeni düzenleme ile standart getirildi. Buna göre; kaldırımın yüksekliği 15 santimetreyi geçemeyecek, en dar sokaklarda bile kaldırımın genişliği en az 1,5 metre olacak. Düzenleme, Temmuz 2024 sonrası projelerde zorunlu hale getiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dış mekanda yayaların yürüyerek hareket edeceği alanlar olan cadde ve sokaklar ile millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kuralları belirledi.

Hazırlanan "Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 SANTİMETRE SINIRI

Kaldırımların fiziksel özelliklerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, kaldırımların yüksekliği hiçbir yerde 15 santimetreyi aşmayacak.

Kaldırım genişlikleri bölgenin kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği dikkate alınarak belirlenecek.

Yaya emniyet şeridinde bitkilendirme yapılabilecek, çöp kutusu, elektrik direği, levha, pano gibi kentsel donatı elemanları bu şeride yerleştirilecek.

En dar sokakta dahi asgari net yürüme alanı genişliği 1,5 metreden az olmayacak, toplam kaldırım genişliği ise en az 2 metre 25 santimetre olarak uygulanacak.

Millet bahçesi, park ve rekreasyon alanlarındaki tali yürüyüş yolları 1 metre 20 santimetreden daha az genişlikte yapılamayacak.

EMNİYET ŞERİDİNE YAĞMUR BAHÇESİ

Sel ve su baskını riskine karşı yağmur suyu drenajını kolaylaştırıcı tedbirler uygulanacak.

Yönetmelikte, yağmur suyunun toprağa karışmasını sağlamak amacıyla kaldırımların emniyet şeridine yağmur bahçeleri yapılması da getirilen yenilikler arasında yer alıyor.

Yönetmelik, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren imar planı bulunan yerlerde yeni yapılacak veya yenilenecek kaldırım ve yürüyüş yollarında uygulanacak.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×