K

Kadın eşinin soyadını kullanmak zorunda mı? | AYM son sözü söyledi

Kadın eşinin soyadını kullanmak zorunda mı? | AYM son sözü söyledi
KAYSERİHABER38.COM | Anayasa Mahkemesi’nin Türk Medeni Kanunu’nun 187. Maddesini iptal ederek vermiş olduğu; kadınların evlilik öncesi soyadlarını kullanmaya devam edebileceği kararı yürürlüğe girdi. Buna göre kadınlar, isterlerse artık evlilik öncesi soyadlarını eşlerinin soyadını almadan da kullanabilecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kadının evlendikten sonra kendi soyadını tek başına kullanabilmesinin önünü açan bir karara imza attı. Buna göre, Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğu getiren 187. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildi.

İlgili kararın gerekçesiyle ilgili konuşan Hukukçu Merve Aygün Çetin, kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında kadın erkek eşitliği için verildiğini ifade ederek, “Kararın temeli şuna dayanmaktadır; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki eşitlik ilkesinin ihlali olarak değerlendirilen “kadının evlenmeyle eşinin soyadını alacağı” hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından da yapılan başvurular neticesinde değerlendirilmiş, gerçekten de kadının evlenmeyle değişen soyadının eşitlik ilkesini ihlal ettiğine karar vermiştir” dedi.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K