Eşinin cebinden izinsiz para almak boşanma nedeni sayılır mı?

Eşinin cebinden izinsiz para almak boşanma nedeni sayılır mı?
KAYSERİHABER38.COM | Yargıtay, maddi istekleri bitmediği ve cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle eşine karşı boşanma davası açan kocayı haklı buldu.

Yerel mahkeme, kadının maddi isteklerinin devam etmesi ve eşinin cebinden habersiz para alması nedeniyle tam kusurlu kabul edilerek kocanın boşanma davasının kabulü ile kadının davasının reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca kadının eşine manevi tazminat ödemesine de hükmetti.

Taraflardan kadın, kusur belirlemesi ve aleyhine hükmedilen tazminat yönünden, koca ise hüküm gerekçesi ve tazminat miktarı yönünden kararı temyiz etti.

YARGITAY KISMEN ONADI

Yargıtay, yerel mahkemenin kararında kadının, koca tarafından atfedilen eylemleri dışında başka kusurlu bir davranışı kanıtlanamadığı, hal böyleyken tam kusurlu kabul edilmesi ve hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak koca lehine manevi tazminata hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, bu yüzden tazminat kararının bozmayı gerektirdiği belirtildi.

Bunun dışında kalan temyize konu diğer hükümlerin ise onanmasına karar verildi

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×