K

'Enflasyona göre et ucuz bile'

'Enflasyona göre et ucuz bile'
Türkiye’nin diğer ülkelere göre daha az yağış aldığını ve bundan dolayı hayvanların daha az meralardan yararlandığını dile getiren Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, “Bizim girdi maaliyetlerimiz çok fazla. Biz eti 120 liraya mal ediyoruz. Üretici üretemez hale geldi” dedi.

Kayseradar ve Radyoradar, İşin Uzmanı programına Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras katıldı. Bilge Nur Ülger moderatörlüğünde soruları cevaplayan Başkan Aras, “Kırmızı Et Üreticileri Birliği yarı siyasi yarı kamusal bir sektördür. Buradaki amacımız üreticinin bütün sıkıntılarını, dileklerini alıp bakanlığa, yöneticilere, kanun koyuculara bildirmek. Ve ayrıca yerelde üreticilerimizde pazarlamasını, depolamasını, stoklamasını ve bu tür destekleme planlamalarını yapmak. Kayseri olarak da çok şükür bu konuda çok başarılıyız” dedi.

‘TÜRKİYE’DE ET PAHALI DEĞİL, ENFLASYON PAHALI’

Türkiye’deki hayvancılıkla yurt dışındaki hayvancılığın farklı olduğunu söyleyen Başkan Aras, Türkiye’de hayvanların 3 veya 4 ay ancak yayılabildiğini bundan dolayı etin girdi maaliyetlerinin arttığını söyledi. Türkiye’de etin değil enflasyonun pahalı olduğunu dile getiren Başkan Aras, “Türkiye’deki hayvancılıkla, dünyadaki hayvancılık çok farklı. Şöyle diyorlar ‘yurt dışında et çok ucuz Türkiye’de niye pahalı’ hep böyle bir karşılaştırma olur. Aslında şunu düşünmek lazım. Birinin elbisesi birine bol olur, birine dar olur. Avrupa’daki ve Güney Amerika’daki yağış miktarını ve mera alanlarını Türkiye’yle karşılaştırdığımız zaman çok farklılıklar göreceğiz. Güney Amerika’da yıllık yağış ortalaması 400 kilogramdır. Buralarda mera hayvancılığı gelişmiştir. Bir iki gün yağış yağar. Tropikal bir iklim vardır. Devamlı yayılma imkânı var. Avrupa’ya da geldiğimiz zaman 300-350 kilogram yağış düşüyor. Yaklaşık olarak hayvanlar meradan 2 ay yararlanamıyorlar. Türkiye’de, Karadeniz’i de içine koymamıza rağmen metre kareye 200 kilogram yağış düşer. Yüzde 50 oranında ülkemizin yağışı düşük. Biz ülke olarak meralarımızdan, yayılımlarımızdan çok faydalanan bir ülke değiliz. Bizim girdi maaliyetlerimiz çok fazla o yüzden bizim etlerimizde pahalı. Biz Türkiye’de meralardan 3 veya 4 ay faydalanabiliyoruz. Ama diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman o ülkeler 7-8 ay meralardan faydalanabiliyor. Bu yüzden üretici ucuza üretiyor, tüketici ucuz yiyor. Türkiye’de hep aile işletmeleri var. 50 veya 1000 baş hayvana sahip üreticilerimize hitap ediyoruz. Düzenli olarak hayvancılık politikamız, düzenli bir tarım politikamız, işletmecilik mantığımız yok. Güvensiz bir ortam olduğu zaman bu hükümet gider başka hükümet gelir, kendini küçülmeye alarak geriye gider. Bu şekilde de hayvancılık gün geçtikçe bitme noktasına gelir. Türkiye’de et pahalı değil, enflasyon pahalı. Paranın hacmi büyüdü. Malın değeri çok değil. Aslında yine ucuz. Yüzde 20 kemik oranı var, vergisi var, kasap maaliyeti var. Aslında Türkiye’de et pahalı değil. Üretici mantığında baktığımız zaman da üretici zarar ediyor. Şu anda üretici bitme noktasına geldi. Kurbandan bugüne kadar yüzde 30-40 olarak düşme noktasında. Bütün çiftlikler, damlar, ahırlar boş durumda. Üretici zarar ediyor” ifadelerini kullandı.                 

‘TÜRKİYE, ÇEVRE ÜLKELERİ DE BESLEMEK ZORUNDA’

Türkiye’nin kendisiyle birlikte çevre ülkelere de üretim yapması gerektiğini söyleyen Başkan Aras, “Biz eti 120 liraya mal ediyoruz. Üretici üretemez hale geldi. Bizim yerli üretimimiz biter. Biz de dolarlarımızı yurt dışına veririz. Türkiye sadece Türkiye’yi beslemek zorunda değil. Türkiye, çevre ülkeleri de beslemek zorunda. Öyle bir üretim modelleri oluşturmalıyız ki hem kendimizi hem de çevre ülkelerimiz doyurmak zorundayız. Bir hayvan 25 ay sonra kesime geliyor. Sıkıntılı bir sektör. Ama kıymeti değeri olmayan bir sektör. Herkeste bir sanayi mantığı var. Üretimi bir numaraya koymamız lazım” şeklinde konuştu.

‘EĞER TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BUNU YAPMASAYDI FİYATLAR ÇOK DAHA YÜKSEK OLACAKTI’

Toprak Mahsulleri Ofisinin arpayı ucuza vermesiyle piyasayı dengede tuttuğunu belirten Başkan Aras, “Bizim üreticilerimizin 9-10 kalem girdileri var. Bu girdi maaliyetlerinin çok yüksek olduğunu hükümetimize bildirdik. Ve bununla ilgili destek vermesini bekledik. Hükümetimiz de 2 yıldır karar aldı. Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla süspansiyonlu olarak piyasada yüzde 20-30 civarında ucuz arpa veriyor. Bu konuda baya başarılı oldu. Piyasayı dengede tuttu. Eğer TMO bunu yapmasaydı fiyatlar çok daha yüksek olacaktı” diye konuştu.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K