BU ÜLKE BİR 'İZM'İN DEĞİL; HEP(İMİZİN)...

BU ÜLKE BİR 'İZM'İN DEĞİL; HEP(İMİZİN)...
Günümüzde; İnsanlar arasında yaşanan, haklılık ve sahip olma iddiası ve bu iddiayı ideoloji haline getirip, mensubu olduğu kurum kuruluş, STK ve Partilerin kendi tabanlarını kontrol ederek, istekleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak amacıyla, rakiplerini izmlerle ötekileştirmek için kullandıkları birtakım argümanları bulunmaktadır. Bu argümanlar la insanları kendi tekelleri altındaymış gibi başkalarınada kaptırmama adına ideoloji haline getirdikleri izmleri, gerçekle alakası olmayan bir biçimde taraftarlarına dikta edip kendi gelecekleri adına dağılmalarını önlemek için kullanmaktadırlar. Kullanılan bu argümanlar; * Milliyet üzerinden, ırkçılığı ön plana çıkararak, insanları milliyetçilik duygularıyla birarada tutma. * Din üzerinden, insanların temiz dinî inançlarını kullanarak dinî değerleri üzerinden kontrol etmeye çalışmak. * Sosyalizm üzerinden, komünizme inanmış komünistlerin üzerinden karşı tarafı sağcı diye solcuları solculuk duygularıyla birarada tutma. * Liberalizm üzerinden ise demokrat ve özgürlükçülerin, karşı taraf psikolojisiyle kontrol edilmesi. * Atatürk ismi ve ideolojileride kullanılarak Kemalistlerin, kurucu parti değerleri üzerinden birarada tutulmaya çalışılması. Bu izmlerle insanların kontrol altına alınmak istenmesi ve ülkenin topyekûn bütün vatandaşlarıyla birarada yaşayıp paylaşım ve kaynaşması istenmeyen bir ülkedir Türkiye. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız; Milliyetçilik, Din, Sosyalizm, Liberalizm ve Kemalizmi, ülkemizi yönetmeye tâlip olanların tekelinden kurtarılmadığı sürece, ülkemizi oluşturan toplumların gerçeklere ulaşması ve bütünleşmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle diyoruz ki; Ülkemiz izmlere teslim edilemeyecek kadar değerlidir ve şunun bunun onun demeden topyekûn hepimizindir. Ne Mutlu Türk'üm Diyene. Vesselam...
GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K