K

“Bekara ya da öğrenciye kiralama yapmayanlar kabahat işliyor”

“Bekara ya da öğrenciye kiralama yapmayanlar kabahat işliyor”
Ev sahiplerinin kiracı ayrımı yapmasının kabahat suçu olduğunu belirten Hukukçu Merve Aygün Çetin, kişilerin medeni haline göre ayrım yapmanın yaptırımı olan suçlar arasında olduğunu söyledi. Çetin, “Anayasamız, kiralamalarda da dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal durum ya da siyasi düşünce ayrımı yapılmasını eşitlik ilkesine aykırı saymıştır” dedi.

Mülk sahiplerinin kiracılarda belli başlı şartlar araması hep tartışılmaya devam etmiştir. Bekar ya da öğrenciler bu konuda hep mağdur edilen taraf olmuştur. Kiralık ilanlarında ‘bekara ya da öğrenciye verilmeyecektir’ notunu görmek sıradanlaştı. Ancak anayasa, bu tür ayrımcılık yapılmasını eşitlik ilkesine aykırı bulmaktadır. Benzer konularla mahkemeye başvuran mağdurlar lehine de çok sayıda mahkeme kararları çıkmıştır.

Medeni hali ya da öğrenci olması nedeniyle ayrımcılık yapanların kabahat işlediğini vurgulayan Hukukçu Merve Aygün Çetin, aykırı davranan ev sahibi ya da emlakçılar aleyhine tazminat yaptırımlarının olduğunu anlattı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 3. maddesinde ‘ayrımcılık yasağı’ adı altında bir madde düzenlendiğini belirten Çetin “Anayasamız hiç kimsenin dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal durum, siyasi düşünce olarak birbirinden ayırt edilemeyeceğini düzenlemekle birlikte eşitlik ilkesini temel ilkeler arasında saymıştır” dedi.

HERKES HUKUKEN TANINMIŞ HAK VE HÜRRİYETLERDEN YARARLANMADA EŞİTTİR

Kanunda yer alan ‘Herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir’ cümlesine dikkat çeken Çetin, “Bu kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş etnik köken, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik durumu, yaş durumu gibi kişileri bir diğer kişiden ayırt edici özellikleri bahane gösterilerek hiçbir şekilde hukuki durumlarda ayrıma sebep olamayacağı düzenlenmiştir” dedi.

Bu nedenle insanlar içerisinde ayrı tutularak ev vermemek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından kabahat sayıldığını vurgulayan Çetin, “Vatandaşlarımızda cinsiyeti, dini, dili ve ırkı yahut mesleki durumu, sosyal durumu nedeniyle kira bedelini ödeyebilecek durumda olmasına karşın herhangi bir şekilde ev kiralamama şeklinde bir olumsuz görüşle, olumsuz tavırla karşılaşıyorlar. Eğer ki bu tavır ve durumlar kendilerinin eşitlik haklarına, ayrımcılık yasağına karşı kişilik haklarına saldırı teşkil ediyorsa vatandaşlarımız doğrudan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru yaparak haklarını arayabilirler” dedi.

Ayrımcılık davası sürecini de anlatan Çetin, “Başvuru yaparken yargıya başvurulduysa yargıdaki tüm yolların tükendiğini, yargıya başvurulacak bir durum yoksa kendisine bu ayrımcılığı yapan ‘eşitlik ilkesini’ ihlal eden bu kişilere karşı yapmış olduğu başvurunun sonuçsuz kaldığını ispat edebilen her vatandaşımız, belgelerin asıllarını, delilleri toplayarak bizzat başvuru yapabilecektir. E-başvuru dediğimiz elektronik ortamda kurumun kendi web sitesi üzerinden bir başvuru sağlayabilecektir” dedi.

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K