K

ALİ DAĞI’NIN ZİRVESİNDE PEK BİLİNMEYEN BİR MEZAR?

ALİ DAĞI’NIN ZİRVESİNDE PEK BİLİNMEYEN BİR MEZAR?
Ali Dağı bir Erciyes Dağı oluşumudur. Tıpkı Kapadokya Peri Bacaları gibi... Ali Dağı’nın zirvesinde bulunan mezara gelince… Bu mezar; “Ahmed-i Tayranî Hazretleri”ne aittir! Evliya Çelebi Meşhur Seyahatnamesi’nin 2.cildinde; "Ahmed-i Tayranî Hazretleri’nin Ali Dağı’nda uçtuğunu ve mezarının da burada olduğunu belirtmiştir. Evliya Çelebi’nin abartmaları meşhurdur....

Konuya önce Ali Dağı hakkında kısaca bilgi vererek başlayalım; 
Erciyes Dağı; Yer kabuğunun soğumaya başlayarak şekillendiği ve yaklaşık 63 milyon yıl süren çok şiddetli volkanik hareketliliğin olduğu bir döneminde oluşmuş. Başlangıçta yaklaşık 4.300 metre yükseklikte bir volkanik dağ iken, sonradan şimdiki yüksekliğine yani 3.916 metreye evrilmiştir.
Bu arada etrafında 100 kilometrelik çok geniş bir alanı da etkilemiştir.

Bundan yaklaşık 2 milyon yıl önce yeniden faaliyete geçen Erciyes Dağı püskürmeleri sonucu, etrafında ayrı ayrı bir çok irili ufaklı yığınlar yani dağlar ve tepeler oluşturur.
Bunlardan en önemlileri;
•Ali Dağı (1.830 mt),
•Yılanlı Dağı (1.619 mt),
•Lifos Dağı (2.509 mt),
•Kartın ve Beşparmak’tır.
Yani Ali Dağı bir Erciyes Dağı oluşumudur.
Tıpkı, Kapadokya Peri Bacaları gibi....                                                                                                   

Ali Dağı’nın zirvesinde bulunan mezara gelince…
Bu mezar; “Ahmed-i Tayranî Hazretleri”ne aittir! 
Evliya Çelebi, Meşhur Seyahatnamesi’nin 2. cildinde Ahmed-i Tayranî Hazretleri’nin Ali Dağı’nda uçtuğunu ve mezarının da burada olduğunu belirtmiştir.
Evliya Çelebi’nin abartmaları meşhurdur. Bunun ne kadar doğru olduğu bilinmez...
Dahası, “Şeyh uçmaz mürid uçurur” deyiminin yansıması mıdır? Bilinmez…

Ancak şu bir gerçektir ki;
Günümüzde dünyaca meşhur ve uluslararası müsabakaların da yapıldığı en önemli “yamaç paraşütü” pisti konumundadır Ali Dağı zirvesi. Yani, Ahmed-i Tayranî Hazretleri’nin mezarının hemen yanı başı...           

Peki; Ali Dağı’nın sırları bu kadar mı? Elbette hayır.
Ali Dağı’nın zirvesi aynı zamanda İmrü’ül Kays’ın da mezarının bulunduğu bir yerdir.
Peki, Kimdir İmr’ül Kays.?
Hazreti Muhammed’in kendisinden önce yaşamış olmasına rağmen, Arap şâirlerinin öncüsü olarak takdir ettiği çok önemli bir şâirdir İmr’ül Kays…
Cahiliye döneminde kan davaları sonucu kabilesinin tehlikede olduğu bir dönemde, İstanbul’a İmparator Justinianus ile görüşmek ve yardım talebinde bulunmak için gelir.

Ancak…
Arkasından hasmı olan bir kişi İmparator’a; Kays’ın çapkın birisi olduğunu, dahası kızına şiirler yazarak onunla aşk yaşadığını duyurur.
Buna çok sinirlenen İmparator, Kays’a altın dokumalı kumaştan “zehirli” bir elbise hazırlatır.
İmparator Kays’a; “Her yolculukta bunu mutlaka giyinmesini ve bundan da çok memnun kalacağını” söyler.
Kays ise bu hediyeyi sevinerek kabul eder. Dönüş yolculuğunda giydiği elbisedeki zehir yüzünden, sıcağın ve terinin de etkisi ile Kays’ın tüm derisi soyulmaya başlar.
Geç de olsa kendisine kurulan tuzağı farketse de, artık ölüm vaktinin geldiğini hisseder.
Kays, bütün bu amansız durumu farkettiği sırada Ali Dağı’nın yakınlarındadır. 
Kaderine razı olan Kays, zirvesinde Bizanslı bir prensesin de mezarının bulunduğu Ali Dağı’na gömülmesini ister. (Geçen yüzyıla kadar bu mezar ziyaret ediliyordu.)

Ali Dağı ayrıca…
•Ortodokslar için;
Aziz Vasilyus’un manastırının bulunduğu yerdir.
•Gregoryanlar için;
Aziz Karabet’in mekânıdır.
•Müslümanlar için;
Hz. Ali ile özdeşleşmiş bir mekândır.
•Mevlevîler için;
Mevlâna’nın hocası Seyyid
Burhâneddin Hazretleri’nin haftalarca inzivaya çekildiği bir yerdir.
•Türkler için ise…
Atayurdu Kırgızıstan’da bulunan Talas şehri gibi, Ali Dağı’nın Kayseri’de bulunduğu ilçenin isminin de “Talas” olmasıdır.

Kalın sağlıcakla...
..................................................…….
Kaynakça;
•GENİŞ KAYSERİ TARİHİ ( Halit Erkiletlioğlu )

GÖNDER
×
Birden çok mail adresi varsa mail adreslerini virgül ile ayırınız
Max 200 karakter
Gönder
×
bu kısma açılan video gelece
×
K